Thư viện Lạc Hồng
215 câu hỏi đáp & xử lý tình huống về luật thuế thu nhập cá nhân (có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2009): các văn bản hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập cá nhân và các biểu mẫu kê khai - đăng ký - quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Ký hiệu xếp giá
343.597 062 NG527V
Dewey
343.597 062
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Giao thông vận tải, 2009
Mô tả
349tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
16/12/2010 11:01 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này gồm có những nội dung chính sau: giới thiệu tổng quan về luật thuế thu nhập cá nhân, trình bày 166 câu hỏi đáp thuế thu nhập cá nhân, xử lý 49 tình huống phát sinh thuế thu nhập cá nhân, giới thiệu toàn văn các văn bản luật hướng dẫn thực hiện luật thuế thu nhập cá nhân và bộ biểu mẫu kê khai, đăng ký, quyết toán thuế thu nhập cá nhân.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100013452  Còn  Rỗi          
100013453  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1241