Thư viện Lạc Hồng
Hướng dẫn nghiên cứu và ôn tập lịch sử các học thuyết kinh tế: tài liệu tham khảo dùng cho sinh viên, nghiên cứu sinh chuyên ngành kinh tế

Ký hiệu xếp giá
330.01H561D
Dewey
330.01
Xuất bản
1. - H.: Thống kê, 1999
Mô tả
221tr ; 21 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
16/12/2010 01:45 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn giáo trình này gồm các nội dung chính sau: đối tượng và phương pháp nghiên cứu lịch sử các học thuyết kinh tế; chủ nghĩa trọng thương; các học thuyết kinh tế tư sản cổ điển; kinh tế chính trị học tiểu tư sản; các học thuyết kinh tế của các nhà xã hội chủ nghĩa không tưởng Tây Âu thế kỷ XIX; các học thuyết kinh tế của Mác - Lênin; các học thuyết kinh tế của trường phái tân cổ điển, trường phái Keynes, các học thuyết kinh tế tư sản hiện đại. Các nội dung được trình bày dưới dạng các câu hỏi và trả lời những nội dung chính liên quan đến câu hỏi đã nêu.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100013459  Còn  Rỗi          
100013460  Còn  Rỗi          
100013461  Còn  Rỗi          
100013462  Còn  Rỗi          
100013463  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1050