Thư viện Lạc Hồng
Bài tập tình huống về kế toán ngân hàng

Ký hiệu xếp giá
658.470 76 TR561TH
Dewey
658.470 76
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Lao động, 2009
Mô tả
167tr ; 21 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
16/12/2010 01:57 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn giáo trình này gồm các nội dung chính sau: các tình huống liên quan đến nghiệp vụ huy động vốn, nghiệp vụ cho vay, kinh doanh và đầu tư chứng khoán, các tình huống về thanh toán séc, unc, unt và thẻ ngân hàng, kinh doanh vàng bạc ngoại tệ và thanh toán quốc tế, về tài sản cố định và công cụ dụng cụ, các tình huống về thừa thiếu quỹ tiền mặt, thu nhập, chi phí và thuế, trắc nghiệm kiến thức thực tế liên quan đến kế toán ngân hàng.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100013464  Còn  Rỗi          
100013465  Còn  Rỗi          
100013466  Còn  Rỗi          
100013467  Còn  Rỗi          
100013468  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 953