Thư viện Lạc Hồng
Cơ sở nghiên cứu và sáng tạo robot

Ký hiệu xếp giá
629.8TR120TH
Dewey
629.8
Xuất bản
1. - Thống kê, 2003
Mô tả
423tr ; 21 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
16/12/2010 02:15 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn giáo trình này gồm các nội dung chính sau: giới thiệu; phân tích vị trí của cơ cấu chấp hành nối tiếp; phân tích vị trí cơ cấu chấp hành song song; phân tích JACOBI trong cơ cấu chấp hành nối tiếp; phân tích JACOBI trong cơ cấu chấp hành song song; tĩnh học và phân tích độ cứng vững; cơ cấu cổ tay; cơ cấu chấp hành truyền động bằng đai; động lực học cơ cấu chấp hành nối tiếp; động lực học cơ cấu chấp hành song song.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100013469  Còn  Rỗi          
100013470  Còn  Rỗi          
100013471  Còn  Rỗi          
100013472  Còn  Rỗi          
100013783  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1244