Thư viện Lạc Hồng
Từ điển thuật ngữ viễn thông Anh - Việt

Ký hiệu xếp giá
621.382 03PH513V
Dewey
621.382 03
Xuất bản
Tái bản. - H.: Bưu điện, 2008
Mô tả
635tr ; 27 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Từ điển, thuật ngữ viễn thông, Anh - Việt
Ngày cập nhật
16/12/2010 03:33 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn từ điển này có khoảng 14.000 mục từ và tham chiếu, cung cấp các thuật ngữ về kỹ thuật, công nghệ dduwwocj sử dụng thông dụng trong lĩnh vực viễn thông.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001282  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1405