Thư viện Lạc Hồng
Tư tưởng kinh tế kể từ Keynes: lịch sử và từ điển những tác giả chính

Ký hiệu xếp giá
330.1B200M
Dewey
330.1
Xuất bản
Tái bản lần 11. - H.: Tri thức, 2008
Mô tả
690tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
16/12/2010 04:08 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung cuốn sách trình bày phác thảo lịch sử tư tưởng kinh tế kể từ lý thuyết tổng quát của Keynes: Keynes và lý thuyết tổng quát, cuộc cách mạng Keynesian, thắng lợi huy hoàng của chủ nghĩa can thiệp, tiên đề hóa, hình thức hóa, toán học hóa, một học thuyết chính thống mới: tổng hợp tân cổ điển, tính thường trực và đổi mới của những học thuyết phi chính thống, sự trỗi dậy của học thuyết tự do, những kinh tế học vĩ mô mới, về tháp Babel và ba cách tiếp cận của tư tưởng kinh tế đương đại. Sách cón có phần từ điển những nhà kinh tế đương đại chính.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100013474  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1814