Thư viện Lạc Hồng
Chi tiết máy: tập 2

Ký hiệu xếp giá
621.82NG527TR
Dewey
621.82
Xuất bản
Tái bản lần 10. - H.: Giáo dục, 2008
Mô tả
143tr ; 27 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
17/12/2010 08:29 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung cuốn sách gồm có: truyền động xích, truyền động đai, truyền động vít - đai ốc, trục, ổ trượt, ổ lăn, khớp nối, lò xo.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100013477  Còn  Rỗi          
100013478  Còn  Rỗi          
100013482  Còn  Rỗi          
100013483  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1503