Thư viện Lạc Hồng
Hóa học hữu cơ 3

Ký hiệu xếp giá
547 H401H
Dewey
547
Xuất bản
Tái bản lần 5. - H.: Giáo dục, 2008
Mô tả
392tr ; 27 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
17/12/2010 08:39 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung cuốn sách trình bày: hợp chất chứa nitơ, các hợp chất dị vòng, hiđrocacbonyl và gluxit, amino axit - protein, hợp chất cao phân tử (polime)
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100013479  Còn  Rỗi          
100013480  Còn  Rỗi          
100013481  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 951