Thư viện Lạc Hồng
Hóa học vô cơ: quyển 2: các nguyên tố d và f

Ký hiệu xếp giá
546 V500Đ
Dewey
546
Xuất bản
1. - H.: Giáo dục, 2009
Mô tả
303tr ; 27 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
17/12/2010 09:01 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách trình bày: phức chất của các kim loại chuyển tiếp họ d, các kim loại chuyển tiếp d dãy thứ nhất, các kim loại chuyển tiếp d dãy thứ hai và thứ ba, các nguyên tố lantanit, các nguyên tố actinit.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100013489  Còn  Rỗi          
100013490  Còn  Rỗi          
100013492  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 941