Thư viện Lạc Hồng
Hóa vô cơ

Ký hiệu xếp giá
546 NG527Đ
Dewey
546
Xuất bản
Tái bản lần 1. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2009
Mô tả
293tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
17/12/2010 09:32 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này trình bày nhứng nội dung chính sau: hệ thống tuần hoàn và những tính chất chung của các nguyên tố hóa học; hyđro; các nguyên tố phân nhóm chính nhóm VII, nhóm VI, nhóm V, nhóm IV, nhóm III, nhóm II, nhóm I. các nguyên tố chuyển tiếp và phức chất; các nguyên tố phân nhóm phụ nhóm VIII, VII, VI, III, II, I.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100013499  Còn  Rỗi          
100013500  Còn  Rỗi          
100013501  Thất lạc            
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 2463