Thư viện Lạc Hồng
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Ký hiệu xếp giá
005.73Đ450X
Dewey
005.73
Xuất bản
11. - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Mô tả
308tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
17/12/2010 10:14 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung cuốn sách này gồm có: mở đầu về cấu trúc dữ liệu và giải thuật; thiết kế và phân tích giải thuật; giải thuật đệ qui; mảng và danh sách; ngăn xếp và hàng đợi; cây; đồ thị và các cấu trúc phi tuyến khác; quản lý bộ nhớ; sắp xếp; tìm kiếm; sắp xếp và tìm kiếm ngoài.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100013507  Còn  Rỗi          
100013509  Còn  Rỗi          
100013510  Còn  Rỗi          
100013511  Còn  Rỗi          
100013513  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1395