Bài tập Ngôn ngữ C từ A-Z

Ký hiệu xếp giá
005.133 C
Dewey
005.133
Xuất bản
1. - H.: Giáo dục, 1999
Mô tả
393tr ; 23,3cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
17/08/2004 03:09 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần 1: Lập trình căn bản Phần 2: Đồ họa máy tính Phần 3: Cấu trúc dữ liệu Phần 4: Lập trình hệ thống Phần 5: Phương pháp số
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001162  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1645