Thư viện Lạc Hồng
Quản trị nguồn nhân lực: tái bán lần thứ 7 có sửa chữa và bổ sung

Ký hiệu xếp giá
658.3TR120K
Dewey
658.3
Xuất bản
Tái bản lần 7. - Thống kê, 2009
Mô tả
458tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
17/12/2010 03:00 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung cuốn sách này gồm có: Giới thiệu tổng quát về quản trị nguồn nhân lực; hoạch định nguồn nhân lực; phân tích công việc; quá trình tuyển dụng; trắc nghiệm và phỏng vấn; định hướng và phát triển nghề nghiệp; đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; đánh giá năng lực thực hiện công việc của nhân viên; trả công lao động; quan hệ lao động; quản trị nguồn nhân lực quốc tế; đánh giá kết quả hoạt động quản trị nguồn nhân lực.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100013555  Thất lạc            
100013556  Còn  Rỗi          
100013671  Thất lạc            
100013672  Còn  Rỗi          
100013673  Thất lạc            
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1213