Thư viện Lạc Hồng
Giáo trình Sinh học phân tử tế bào và ứng dụng

Ký hiệu xếp giá
572.8 V400TH
Dewey
572.8
Xuất bản
Tái bản lần 3. - H.: Giáo dục, 2009
Mô tả
191tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Cấu trúc phân tử, ADN, Protein, di truyền học, mã di truyền
Ngày cập nhật
17/12/2010 03:21 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung của quyển sách gồm có: cáu trúc và chức năng của phân tử acid nucleic; tái bản và sửa chữa ADN; phiên mã và kiểm soát phiên mã; dịch mã tổng hợp protein; kỹ thuật ADN tái tổ hợp.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100013570  Còn  Rỗi          
100013571  Còn  Rỗi          
100013572  Còn  Rỗi          
100013573  Còn  Rỗi          
100013574  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1426