Thư viện Lạc Hồng
Excel kế toán và Access kế toán

Ký hiệu xếp giá
657.450 285NG527TH
Dewey
657.450 285
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Thống kê, 2009
Mô tả
142tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
17/12/2010 04:34 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung cuốn sách gồm có: tổng quan về Microsoft Exel, tổng quan về Excel kế toán, thực hành Excel kế toán, hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access, bảng dữ liệu - table, biểu mẫu, vấn tin, báo cáo.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100013581  Còn  Rỗi          
100013582  Còn  Rỗi          
100013583  Còn  Rỗi          
100013584  Còn  Rỗi          
100013585  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1388