Thư viện Lạc Hồng
Giáo trình Hệ thống mạng máy tính CCNA semester 1 (Học kỳ 1)

Ký hiệu xếp giá
004.65GI-108TR
Dewey
004.65
Xuất bản
Tái bản lần 3. - H.: Lao động xã hội, 2008
Mô tả
444tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
27/12/2010 04:29 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Sách cung cấp trình bày các khái niệm về networking, về ethernet, TCP/IP, giao thức, mô hình truyền thông và hệ thống cáp mạng.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt  10 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100013616  Còn  Rỗi          
100013617  Còn  Rỗi          
100013618  Còn  Rỗi          
100013619  Còn  Rỗi          
100013620  Còn  Rỗi          
100013621  Còn  Rỗi          
100013622  Còn  Rỗi          
100013623  Còn  Rỗi          
100013624  Còn  Rỗi          
100013625  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 848