Thư viện Lạc Hồng
Giáo trình Hệ thống mạng máy tính CCNA semester 4 (học kỳ 4)

Ký hiệu xếp giá
004.65KH561A
Dewey
004.65
Xuất bản
1. - H.: Lao động xã hội, 2006
Mô tả
216tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
28/12/2010 02:01 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Sách trình bày các nội dung chính sau: phân chia địa chỉ IP, các công nghệ WAN, giao thức điểm nối điểm, ISDN và DDR, Frame relay, giới thiệu về quản trị mạng.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt  10 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100013606  Còn  Rỗi          
100013607  Còn  Rỗi          
100013608  Còn  Rỗi          
100013609  Còn  Rỗi          
100013610  Còn  Rỗi          
100013611  Còn  Rỗi          
100013612  Còn  Rỗi          
100013613  Còn  Rỗi          
100013614  Còn  Rỗi          
100013615  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 922