Thư viện Lạc Hồng
Công nghệ CAD/CAM

Ký hiệu xếp giá
003.728 5CAD/CAM
Dewey
003.728 5
Xuất bản
In lần thứ 1. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 1998
Mô tả
398tr ; 24cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
17/08/2004 03:37 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần 1: Tổng quan về CAD/CAM Phần 2: Mô hình hóa học Phần 3: Thiết kế tạo hình Phần 4: Thực hành thiết kế tạo hình
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001166  Còn  Rỗi          
100001167  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 765