Thư viện Lạc Hồng
Giáo trình Hệ thống mạng máy tính CCNA semester 2 (học kỳ 2)

Ký hiệu xếp giá
004.65KH561A
Dewey
004.65
Xuất bản
1. - H.: Lao động xã hội, 2007
Mô tả
265tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
28/12/2010 02:06 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Sách trình bày các nội dung chính sau: WAN và router, giới thiệu về router, cấu hình router, cập nhật thông tin từ các thiết bị khác, quản lý phần mềm cisco IOS, định tuyến và các giao thức định tuyến, giao thức định tuyến theo vectơ khoảng cách, thông điệp điều khiển và báo lỗi của TCP/IP, cơ bản về xử lý sự cố router, TCP/IP, danh sách kiểm tra truy cập ACLs.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt  10 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100013595  Còn  Rỗi          
100013597  Còn  Rỗi          
100013598  Còn  Rỗi          
100013599  Thất lạc            
100013600  Còn  Rỗi          
100013601  Còn  Rỗi          
100013602  Còn  Rỗi          
100013603  Còn  Rỗi          
100013604  Còn  Rỗi          
100013605  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1051