Thư viện Lạc Hồng
Thiết kế cơ khí với AutoCAD Mechanical 2000

Ký hiệu xếp giá
006.6 AutoCAD
Dewey
006.6
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2000
Mô tả
319tr ; 24cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
17/08/2004 03:50 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Bản vẽ mẫu Chương 2: Vẽ hình học Chương 3: Lớp và nhóm lớp Chương 4: Thiết kế CAM Chương 5: TÍnh moment quán tính và đường đàn hồi Chương 6: Thiết kế trục và bánh răng Chương 7: Tính toán trục Chương 8: Ổ trục Chương 9: Bộ truyền đai và xích Chương 10: Lò xo Chương 11: Mối ghép ren Chương 12: Chi tiết ghép khác Chương 13: Các chi tiết phụ Chương 14: FEA Chương 15: Các lệnh hổ trợ Chương 16: Kích thước và chú thích Chương 17: Bản kê chi tiết Chương 18: Model Space và layout
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001164  Còn  Rỗi          
100001165  Thất lạc            
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1040