Thiết kế cơ khí với AutoCAD Mechanical 2000

Ký hiệu xếp giá
006.6 AutoCAD
Dewey
006.6
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2000
Mô tả
319tr ; 24cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
17/08/2004 03:50 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Bản vẽ mẫu Chương 2: Vẽ hình học Chương 3: Lớp và nhóm lớp Chương 4: Thiết kế CAM Chương 5: TÍnh moment quán tính và đường đàn hồi Chương 6: Thiết kế trục và bánh răng Chương 7: Tính toán trục Chương 8: Ổ trục Chương 9: Bộ truyền đai và xích Chương 10: Lò xo Chương 11: Mối ghép ren Chương 12: Chi tiết ghép khác Chương 13: Các chi tiết phụ Chương 14: FEA Chương 15: Các lệnh hổ trợ Chương 16: Kích thước và chú thích Chương 17: Bản kê chi tiết Chương 18: Model Space và layout
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001164  Còn  Đang mượn  NV0000199  Nguyễn Bá Sơn  08/03/2020 
100001165  Thất lạc            
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 948