Thư viện Lạc Hồng
Hướng dẫn thực hành lập sổ sách kế toán, báo cáo tài chính và báo cáo thuế giá trị gia tăng trên excel

Ký hiệu xếp giá
657.450 285H561D
Dewey
657.450 285
Xuất bản
Tái bản lần 8. - Tp. Hồ Chí Minh: Tài chính, 2009
Mô tả
691tr ; 27 cm + 1CD
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
28/12/2010 04:22 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung cuốn sách gồm có: sổ kế toán và các hình thức sổ kế toán, tổ chức cơ sở dữ liệu kế toán trên excel, thực hành sổ kế toán và lập báo cáo tài chính trên excel theo hình thức "nhật ký sổ cái" và hình thức "chứng từ ghe sổ"; thực hành sổ kế toán, lập báo cáo tài chính ở các kỳ kế toán tiếp theo và lập báo cáo tài chính tổng hợp cho nhiều ký, bảo vệ dữ liệu và bảo mật công thức.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100013680  Còn  Rỗi          
100013681  Còn  Rỗi          
100013682  Còn  Rỗi          
100013683  Còn  Rỗi          
100013684  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1053