Thư viện Lạc Hồng
Giáo trình Hướng dẫn lý thuyết và kèm theo bài tập thực hành Oracle 11g: tập 1

Ký hiệu xếp giá
005.756NG527QU
Dewey
005.756
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Hồng Đức, 2009
Mô tả
350tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
29/12/2010 08:26 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này trình bày những nội dung sau: các điểm cơ bản về Oracle PL/SQL, các điểm cơ bản về ngôn ngữ, các cấu trúc điều khiển, quản lý lỗi; lập trình PL/SQL: các hàm và thủ tục, các tập hợp.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100013662  Còn  Rỗi          
100013663  Còn  Rỗi          
100013664  Còn  Rỗi          
100013665  Còn  Rỗi          
100013666  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 973