Thư viện Lạc Hồng
JavaScript và các ứng dụng Website được yêu thích

Ký hiệu xếp giá
005.133NG527V
Dewey
005.133
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Giao thông vận tải, 2005
Mô tả
478tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
29/12/2010 08:56 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này trình bày những nội dung sau: tổng quan về JavaScript; sử dụng JavaScript; biến và biểu thức trong JavaScript; các câu lệnh trong JavaScript; các hàm và sự kiện trong JavaScript; các đối tượng với phương thức và sự kiện của nó; cơ bản về HTML và DHTML; các hiệu ứng về trình duyệt và cửa sổ; các hiệu ứng và chữ và văn bản; các hiệu ứng thời gian, đồng hồ và lịch; các hiệu ứng về frame, table và form; hiệu ứng về nền và màu sắc; các hiệu ứng về hình ảnh và âm nhạc; các hiệu ứng về liên kết và nút liên kết; các hiệu ứng về Alerts, Prompts, Confirms; hiệu ứng về con trỏ chuột; các hiệu ứng về menu, thanh tiêu đề và thanh trạng thái; các hiệu ứng phổ dụng khác cho Website.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100013667  Còn  Rỗi          
100013668  Còn  Rỗi          
100013691  Còn  Rỗi          
100013692  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 841