Thư viện Lạc Hồng
Giáo trình AutoCad 2008 thiết kế 2D và 3D

Ký hiệu xếp giá
006.68NG527QU
Dewey
006.68
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Hồng Đức, 2008
Mô tả
456tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
29/12/2010 09:23 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung cuốn sách này gồm có: giới thiệu AutoCad 2008; các kỹ thuật vẽ đơn giản; các công cụ Draw, Osnap và AutoSnap; zoom, pan và các template; các công cụ Modify; các kích thước và text; trực giao và đẳng cự; tạo mẫu ký hiệu mặt cắt; các block và insert; các loại định dạng file khác; các sheet set; bản vẽ xây dựng; giới thiệu về tạo mô hình 3D; các mô hình 3D trong các cổng xem; chỉnh sửa các mô hình 3D; kết xuất; không gian 3D; biên tập các mô hình cố thể 3D; những tính năng khác của tạo mô hình 3D; các công cụ internet và sự trợ giúp; AutoCad 2009 trong lĩnh vực thiết kế.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100013703  Còn  Rỗi          
100013704  Còn  Rỗi          
100013705  Còn  Rỗi          
100013706  Còn  Rỗi          
100013707  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 781