Thư viện Lạc Hồng
Chế độ kế toán doanh nghiệp. Quyển 1, hệ thống tài khoản kế toán

Ký hiệu xếp giá
657C5141.1
Dewey
657
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Giao thông vận tải, 2010
Mô tả
701tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
29/12/2010 10:13 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách trình bày nội dung hệ thống tài khoản kế toán: quy định chung, danh mục hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp, giải thích nội dung, kết cấu và phương pháp ghi chép tài khoản kế toán.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100013733  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1022