Thư viện Lạc Hồng
Hướng dẫn thực hành viết phần mềm kế toán trên Access

Ký hiệu xếp giá
657.028 5Đ115V
Dewey
657.028 5
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Lao động xã hội, 2007
Mô tả
575tr ; 27 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
29/12/2010 03:04 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Sách trình bày: lý thuyết sổ kế toán và báo cáo tài chính; lý thuyết access căn bản; xây dựng phần mềm kế toán trên access.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100013813  Còn  Rỗi          
100013814  Còn  Rỗi          
100013815  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1527