Thư viện Lạc Hồng
AutoCAD 2D cho mọi người

Ký hiệu xếp giá
006.6 AutoCAD
Dewey
006.6
Xuất bản
1. - H.: Thống kê, 2002
Mô tả
533tr ; 24cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
18/08/2004 07:59 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần I : CÁC THỰC THỂ 2 CHIỀU CƠ BẢN Chương 1: Đường thẳng Chương 2: Đường tròn và tính năng hỗ trợ vẽ Chương 3: Lớp, màu, và kiểu đường nét Chương 4: Bản vẽ khuôn mẫu Chương 5: Cung tròn và mảng cực Chương 6: Làm việc với Object Snap Phần II : CHỮ, KÍCH THƯỚC, VÀ NHỮNG THỰC THỂ PHỨC TẠP KHÁC Chương 7: Làm việc với chữ Chương 8: Kích thước Chương 9: Đa tuyến Chương 10: Block, Xref, và AutoCAD Design Center
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001169  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 950