Thư viện Lạc Hồng
Thí nghiệm công nghệ sinh học: tập 2: thí nghiệm vi sinh vật học

Ký hiệu xếp giá
660.62NG527Đ
Dewey
660.62
Xuất bản
Tái bản lần 1. - Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2006
Mô tả
463tr ; 27 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
29/12/2010 03:54 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Sách trình bày: những nguyên tắc cơ bản của phòng thí nghiệm vi sinh vật học; chuẩn bị môi trường và điều kiện nghiên cứu vi sinh vật; phương pháp phân lập, bảo quản giống vi sinh vật; phương pháp nghiên cứu hình thái vi sinh vật; các phương pháp kiểm tra số lượng vi sinh vật; phương pháp nghiên cứu sinh lý, sinh hóa vi sinh vật; nghiên cứu khả năng tạo sản phẩm bậc hai ở vi sinh vật; phương pháp nghiên cứu và thu nhận sinh khối vi sinh vật; phương pháp thu nhận và xác định hoạt tính enzym từ vi sinh vật; phương pháp kiểm tra một số vi sinh vật gây bệnh; phương pháp nâng cao chất lượng giống vi sinh vật; phân loại một số vi sinh vật thường sử dụng trong công nghệ sinh học; một số môi trường nuôi cấy vi sinh vật thường dùng; dung dịch và thuốc thử; các chất nhuộm màu.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100013801  Còn  Rỗi          
100013802  Còn  Rỗi          
100013803  Thất lạc            
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1439