Thư viện Lạc Hồng
Giáo trình Nguyên lý kế toán

Ký hiệu xếp giá
657.07 TR120PH
Dewey
657.07
Xuất bản
Tái bản lần 2. - Tp. Hồ Chí Minh: Thống kê, 2010
Mô tả
258tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
30/12/2010 08:09 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung của giáo trình bao gồm việc trình bày và giải thích khái niệm, đối tượng của kế toán, các phương pháp kế toán được sử dụng để thu thập, xử lý, kiểm tra, ghi sổ, tổng hợp và cung cấp thông tin. Ngoài ra, giáo trình cũng tóm tắt phương pháp thực hiện các công việc kế toán chủ yếu trong một doanh nghiệp thông qua nghiên cứu một số quy trình kế toán cơ bản. Các nội dung đều bao gồm phần lý thuyết, câu hỏi trắc nghiệm, bài tập và bài giải.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100013773  Còn  Rỗi          
100013774  Còn  Rỗi          
100013775  Còn  Rỗi          
100013776  Còn  Rỗi          
100013777  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1087