Thư viện Lạc Hồng
Lý thuyết Điều khiển tự động

Ký hiệu xếp giá
629.807NG527TH
Dewey
629.807
Xuất bản
Tái bản lần 3. - Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2010
Mô tả
378tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
30/12/2010 08:23 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung chính của sách gồm có: Đại cương về hệ thống điều khiển; Mô tả toán học hệ thống điều khiển liên tục; Đặc tính động học của hệ thống; Khảo sát tính ổn định của hệ thống; Đánh giá chất lượng hệ thống điều khiển; Thiết kế hệ thống điều khiển liên tục; Mô tả toán học hệ thống điều khiển rời rạc; Phân tích và thiết kế hệ thống điều khiển rời rạc; Hệ thống điều khiển tự động phi tuyến.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100013762  Còn  Rỗi          
100013763  Còn  Rỗi          
100013764  Còn  Rỗi          
100013765  Còn  Rỗi          
100013830  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 925