Thư viện Lạc Hồng
Hướng dẫn thí nghiệm vật liệu silicat

Ký hiệu xếp giá
620.100 78H561D
Dewey
620.100 78
Xuất bản
Tái bản lần 1. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2008
Mô tả
116tr ; 27 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
30/12/2010 08:34 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Sách trình bày các nội dung thí nghiệm vật liệu silicat từ: nguyên liệu, các phương pháp tạo hình, xác định các tính chất cơ lý của vật liệu, các thí nghiệm chuyên ngành.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100013756  Còn  Rỗi          
100013757  Còn  Rỗi          
100013758  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 777