Thư viện Lạc Hồng
Nghiệp vụ thanh toán quốc tế

Ký hiệu xếp giá
332.042 NG527TH
Dewey
332.042
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Tài chính, 2009
Mô tả
346tr ; 29 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
30/12/2010 08:42 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Sách gồm những nội dung chính sau: tổng quan về giao dịch thương mại liên quan đến thanh toán; chứng từ cần thiết thực hiện nghiệp vụ thanh toán; rủi ro trong thanh toán quốc tế liên quan đến giao dịch; hoạt động xuất nhập khẩu và ngân hàng thương mại; các phương tiện dùng trong thanh toán quốc tế; các điều kiện trong thanh toán quốc tế; kỹ thuật nghiệp vụ trong các phương thức thanh toán; ứng dụng nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ trong thanh toán quốc tế.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100013746  Còn  Rỗi          
100013747  Còn  Rỗi          
100013748  Còn  Rỗi          
100013749  Còn  Rỗi          
100013750  Thất lạc            
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1473