Thư viện Lạc Hồng
Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa: ban hành theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ký hiệu xếp giá
657C5141.2008
Dewey
657
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Giao thông vận tải, 2008
Mô tả
531tr ; 27 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
30/12/2010 08:52 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung sách gồm: quy định chung; danh mục hệ thống tài khoản kế toán, giải thích nội dung, kết cấu và phương pháp ghi chép tài khoản kế toán; danh mục, biểu mẫu, nội dung và phương pháp lập báo cáo tài chính; chứng từ kế toán; sổ kế toán; sơ đồ kế toán chủ yếu.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100013745  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 789