Thư viện Lạc Hồng
Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam (song ngữ Việt - Anh): theo quyết đinh số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính đã cập nhật theo thông tư 161/2007/TT-BTC ngày 31/12/2007 của Bộ tài chính

Ký hiệu xếp giá
657C5141.2009
Dewey
657
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Thống kê, 2009
Mô tả
769tr ; 27 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt, Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
30/12/2010 08:56 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung sách gồm: quy định chung; danh mục hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100013744  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 930