Thư viện Lạc Hồng
Toán cao cấp: chuỗi và phương trình vi phân: toán 4

Ký hiệu xếp giá
515.24Đ450C
Dewey
515.24
Xuất bản
Tái bản lần 1. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2008
Mô tả
276tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
30/12/2010 11:16 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung chính của sách gồm có: lý thuyết về chuỗi; chuỗi fourier, tích phân fourier; phương trình vi phân;; phương trình vi phân đạo hàm riêng.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt  10 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100013831  Còn  Rỗi          
100013832  Còn  Rỗi          
100013833  Còn  Rỗi          
100013834  Còn  Rỗi          
100013835  Còn  Rỗi          
100013836  Còn  Rỗi          
100013837  Còn  Rỗi          
100013838  Còn  Rỗi          
100013839  Còn  Rỗi          
100013840  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1071