Thư viện Lạc Hồng
Quản trị tài chính

Ký hiệu xếp giá
658.15 NG527TH
Dewey
658.15
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Thống kê, 2009
Mô tả
590tr ; 27 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
30/12/2010 11:32 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung chính của sách gồm có: vai trò, mục tiêu và môi trường của quản trị tài chính; giá trị thời gian của tiền tệ; phân tích tài chính; hoạch định tài chính; quản trị vốn luân chuyển; ngân sách đầu tư; chi phí vốn và cấu trúc vốn; sát nhập và các hình thức tái cấu trúc công ty.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100013846  Còn  Rỗi          
100013847  Còn  Rỗi          
100013848  Còn  Rỗi          
100013849  Thất lạc            
100013850  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 732