Thư viện Lạc Hồng
AutoCAD R14 3D - Những kỹ năng nâng cao Tập 2

Ký hiệu xếp giá
006.6 AutoCAD
Dewey
006.6
Xuất bản
1. - H.: Giáo dục, 1998
Mô tả
424tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
18/08/2004 08:36 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: tạo bản vẽ trong R14 Chương 2: tạo các đối tượng cơ bản Chương 3: Tạo các đa tuyến và các Spline Chương 4: tạo các đối tượng phức Chương 5: Hiệu chỉnh đối tượng cơ bản Chương 6: Hiệu chỉnh hình học nâng cao Chương 7: Tạo và sử dụng các khối Chương 8: Các tham chiếu bên ngoài Chương 9: Truy vấn các đối tượng Chương 10: Không gian trang giấy Chương 11: Các chú giải văn bản Chương 12: Các mẫu tô của bản vẽ Chương 13: Cách ghi kích thước sản xuất Chương 14: Nâng cao việc ghi kích thước Chương 15: In bản vẽ Chương 16: Giới thiệu 3D Chương 17: Tùy biến không thông qua lập trình Chương 18: Tạo các Script và thư viện Slide Chương 19: Giới thiệu về việc lập trình bằng Autolips Chương 20: Active Automation Chương 21: AutoCAD trong môi trường CSDL SQL Chương 22: Phát hành trên Web
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001173  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1160