Thư viện Lạc Hồng
Sử dụng AutoCAD 14 2D - Windows 95, 98, và NT Tập 1

Ký hiệu xếp giá
006.6AutoCAD
Dewey
006.6
Xuất bản
In lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2000
Mô tả
383tr ; 24cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
18/08/2004 08:52 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Mở đầu Chương 2: Các lệnh về tập tin Chương 3: Các lệnh thiết lập bản vẽ cơ bản Chương 4: Các lệnh vẽ cơ bản và hệ tọa độ Chương 5: Các phương pháp xác định tọa độ điểm chính xác Chương 6: Các lệnh trợ giúp Chương 7: Các lệnh hiệu chỉnh 1 Chương 8: Các lệnh vẽ nhanh Chương 9: Các lệnh về màn hình Chương 10: Quản lý bản vẽ theo lớp, đường nét và màu Chương 11: Thiết lập bản vẽ mẫu Chương 12: Ghi và hiệu chỉnh văn bản Chương 13: Hình cắt, mặt cắt và vẽ ký hiệu vật liệu Chương 14: Ghi kích thước Chương 15: Kiểu và các biến kích thước
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001176  Còn  Rỗi          
100001177  Còn  Rỗi          
100001178  Thất lạc            
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1452