Thư viện Lạc Hồng
Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Ký hiệu xếp giá
005.73TR120H
Dewey
005.73
Xuất bản
1. - Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2010
Mô tả
218tr ; 21 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
05/01/2011 03:41 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Giáo trình này gồm những nội dung chính sau: tổng quan về giải thuật và cấu trúc dữ liệu; tìm kiếm và sắp xếp; cấu trúc dữ liệu động; cấu trúc cây. Sau mỗi phần nội dung lý thuyết đều có phần bài tập.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100013927  Còn  Rỗi          
100013928  Còn  Rỗi          
100013929  Còn  Rỗi          
100013930  Còn  Rỗi          
100013931  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1470