Thư viện Lạc Hồng
Giáo trình Xử lý ảnh

Ký hiệu xếp giá
006.6 V400Đ
Dewey
006.6
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2008
Mô tả
187tr ; 21 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
05/01/2011 03:45 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
SáGiáo trình này gồm những nội dung chính sau: khái quát về xử lý ảnh; ảnh số hóa và sự cảm nhận thị giác; lấy mẫu ảnh; các loại nhiễu; các thiết bị thu ảnh và hiển thị ảnh; các phép toán xử lý ảnh; một số kỹ thuật hiệu chỉnh và phân đoạn ảnh.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100013934  Còn  Rỗi          
100013935  Còn  Rỗi          
100013936  Còn  Rỗi          
100013937  Còn  Rỗi          
100013938  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 878