Thư viện Lạc Hồng
Phân tích các báo cáo tài chính: lý thuyết - bài tập & bài giải

Ký hiệu xếp giá
657.3NG527C
Dewey
657.3
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Giao thông vận tải, 2009
Mô tả
218tr ; 21 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
08/01/2011 08:22 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung sách gồm có: tổng quan về phân tích báo cáo tài chính; đánh giá khái quát tình hình tài chính; phân tích các tỷ số tài chính chủ yếu.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt  10 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100014040  Còn  Rỗi          
100014041  Còn  Rỗi          
100014042  Còn  Rỗi          
100014043  Còn  Rỗi          
100014044  Còn  Rỗi          
100014143  Còn  Rỗi          
100014144  Còn  Rỗi          
100014145  Còn  Rỗi          
100014146  Còn  Rỗi          
100014147  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 917