Thư viện Lạc Hồng
Hướng dẫn thực hành kế toán hàng tồn kho, tài sản cố định, các khoản công nợ trong các doanh nghiệp

Ký hiệu xếp giá
657.7 V400V
Dewey
657.7
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Tài chính, 2010
Mô tả
226tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
08/01/2011 11:00 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách trình bày các vấn đề: kế toán hàng tồn kho, kế toán tài sản cố định trong doanh nghiệp, kế toán nợ phải thu - phải trả.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100014034  Còn  Rỗi          
100014035  Còn  Rỗi          
100014036  Còn  Rỗi          
100014037  Còn  Rỗi          
100014038  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1037