Thư viện Lạc Hồng
Bài tập và bài giải Kế toán quản trị

Ký hiệu xếp giá
658.151 1PH104V 2010
Dewey
658.151 1
Xuất bản
Tái bản lần nhất. - Thống kê, 2010
Mô tả
342tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
kế toán, quản trị
Ngày cập nhật
08/01/2011 01:30 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách trình bày những nội dung sau: tổng quan về kế toán quản trị; khái niệm và phân loại chi phí; phương pháp tính chi phí theo công việc; phương pháp tính chi phí theo quá trình; mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận; chi phí tiêu chuẩn và dự toán sản xuất kinh doanh; phân tích biến động chi phí và doanh thu; phân bổ chi phí của các bộ phận phục vụ và phân tích báo cáo bộ phận; đánh giá trách nhiệm quản lý; định giá bán sản phẩm; thông tin thích hợp với quyết định ngắn hạn; quyết định vốn đầu tư dài hạn. Mỗi nội dung đều có phần câu hỏi lý thuyết, đề bài tập và một số bài giải mẫu.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100014113  Còn  Rỗi          
100014114  Còn  Rỗi          
100014115  Còn  Rỗi          
100014116  Còn  Rỗi          
100014117  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1268