Thư viện Lạc Hồng
Kế toán chi phí

Ký hiệu xếp giá
657.42H531L
Dewey
657.42
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Giao thông vận tải, 2010
Mô tả
270tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
08/01/2011 02:19 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách trình bày những nội dung sau: những vấn đề chung về kế toán chi phí trong doanh nghiệp sản xuất; phân loại chi phí và giá thành sản phẩm; kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế; kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế kết hợp với chi phí ước tính; kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí tiêu chuẩn; phân tích chi phí sản xuất phục vụ ra quyết định.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100014104  Còn  Rỗi          
100014105  Còn  Rỗi          
100014106  Còn  Rỗi          
100014107  Còn  Rỗi          
100014174  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 832