Thư viện Lạc Hồng
Kinh tế chính trị Mác - Lênin giản yếu: thể loại vấn đáp

Ký hiệu xếp giá
335.412PH104NG
Dewey
335.412
Xuất bản
1. - Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2008
Mô tả
147tr ; 21 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
08/01/2011 02:40 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách trình bày các vấn đề cơ bản của kinh tế chính trị Mác - Lênin dưới dạng hỏi đáp.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100014167  Còn  Rỗi          
100014168  Còn  Rỗi          
100014169  Còn  Rỗi          
100014170  Còn  Rỗi          
100014171  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1508