Thư viện Lạc Hồng
Sử dụng AutoCAD 14 2D - Windows 95, 98, và NT - T2

Ký hiệu xếp giá
006.6 AutoCAD
Dewey
006.6
Xuất bản
In lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2000
Mô tả
439tr ; 24cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
18/08/2004 09:20 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 16: Các lệnh vẽ 2 Chương 17: Các lệnh hiệu chỉnh 2 Chương 18: Hiệu chỉnh bằng Grips Chương 19: Block và chèn Block Chương 20: Thuộc tính của Block Chương 21: Tham khảo ngoài Chương 22: Phương pháp vẽ các hình chiếu Chương 23: Vẽ hình chiếu trục đo Chương 24: Liên kết và nhúng đối tượng Chương 25: Xuất bản vẽ ra giấy Chương 26: Tiện ích Bonus Chương 27: Khung nhìn tĩnh và động Chương 28: Các lệnh tra cứu và hỗ trợ Chương 29: Basic Customization Chương 30: Tìm hiểu File ACAD.MNU
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001181  Còn  Rỗi          
100001182  Còn  Rỗi          
100001183  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1070