Thư viện Lạc Hồng
Chi tiết máy: tập 1

Ký hiệu xếp giá
621.82NG527TR
Dewey
621.82
Xuất bản
Tái bản lần 10. - Giáo dục, 2009
Mô tả
211tr ; 27 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
10/01/2011 08:15 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung chính cuốn sách bao gồm: những vấn đề cơ bản về thiết kế chi tiết máy, các chi tiết máy ghép, truyền động cơ khí.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100014060  Còn  Rỗi          
100014061  Còn  Rỗi          
100014062  Còn  Rỗi          
100014063  Còn  Rỗi          
100014188  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 849