Thư viện Lạc Hồng
Hệ thống thông tin công nghiệp

Ký hiệu xếp giá
670.427H250TH
Dewey
670.427
Xuất bản
1. - Giáo dục, 2007
Mô tả
219tr ; 27 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
10/01/2011 08:46 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung cuốn sách gồm có: giới thiệu những vấn đề lý thuyết cơ bản của Hệ thống thông tin công nghiệp (HTC) cũng như quá trình số hóa tín hiệu đo ở đầu vào bằng quá trình lấy mẫu tối ưu để đưa vào hệ thống, cơ sở lý thuyết thông tin choHệ thống thông tin công nghiệp HTC, việc cắt giảm sự dư thừa thông tin đo; giới thiệu một số khâu cơ bản của hệ thống như mạng truyền thông công nghiệp, hệ thu thập dữ liệu đo DAQ và các bộ phận cơ bản của nó; giới thiệu các loại hệ thống bao gồm các hệ thống chức năng và hệ thống tổng hợp.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100014123  Còn  Rỗi          
100014124  Còn  Rỗi          
100014125  Còn  Rỗi          
100014126  Còn  Rỗi          
100014129  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1000