Thư viện Lạc Hồng
Giáo trình Tiếng anh chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông: dùng cho các trường công nhân bưu điện - hệ 18 tháng

Ký hiệu xếp giá
428.240 71NG527QU
Dewey
428.240 71
Xuất bản
1. - H.: Bưu điện, 2006
Mô tả
79tr ; 27 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Tiếng anh, Kỹ thuật viễn thông
Ngày cập nhật
10/01/2011 08:57 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Giáo trình Tiếng anh chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông gồm 4 bài học tiếng Anh cơ bản về mạng viễn thông, truyền dẫn, cáp quang, thông tin vô tuyến; đồng thời giới thiệu một số sơ đồ đặt máy thiết bị đầu cuối và các loại cáp hiện có ở Việt Nam nhằm rèn luyện kỹ năng đọc, hiểu và diễn đạt tiếng Anh cho sinh viên.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100014097  Còn  Rỗi          
100014098  Còn  Rỗi          
100014099  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1283