Thư viện Lạc Hồng
Hướng dẫn thí nghiệm cơ lưu chất

Ký hiệu xếp giá
620.106H561D
Dewey
620.106
Xuất bản
Tái bản lần 2. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2010
Mô tả
96tr ; 21 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
10/01/2011 01:40 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Sách trình bày các thí nghiệm: thủy tĩnh, thí nghiệm reynolds, dòng chảy qua lỗ, mất năng trong ống dẫn, chảy qua bờ tràn.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100013989  Còn  Rỗi          
100013990  Còn  Rỗi          
100013991  Còn  Rỗi          
100013992  Còn  Rỗi          
100013993  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 423